Wyszukaj
17 856 44 82
SZS - logo

Rozpoczynamy nabór do programu AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW

Szanowni Państwo

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Akademia Małych Zdobywców” w roku szkolnym 2023/2024.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie stara się uzyskać ponownie status zleceniobiorcy tego programu.

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Warunki realizacji programu:

  • Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III SP wg specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności  i umiejętności ruchowych (w r. szk. 2023/2024 programem objęte będą wyłącznie klasy II).
  • Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego, zatrudnieni w danej szkole z dziećmi tej szkoły.
  • Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego, w tym obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli przystępujących do programu.
  • Program zakłada także zatrudnienie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego, który prowadził będzie te zajęcia. Planuje się w okresie trwania zadania (wrzesień 2023 – czerwiec 2024) realizację 36 godzin zajęć w każdej grupie (1 nauczyciel x 36 godzin lekcyjnych zajęć x 50 zł).
  • W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły otrzymają sprzęt uzupełniający oraz komplety legitymacji i wklejek dla swoich dzieci biorących udział w projekcie.
  • Do programu od września będziemy przyjmować w pierwszej kolejności szkoły realizujące projekt w 2022/2023 roku jako kontynuacja programu.
  • Z jednej gminy do programu możemy przyjąć 2 grupy z dwóch różnych szkół.
  • Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 300 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 10%) realizacji programu; 
  • Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Do każdej JST wysyłamy również informację (w tym szczegółowe założenia programu) poczta tradycyjną oraz drogą e-mailową wraz z drukami zgłoszenia szkół i zbiorczego zgłoszenia organu prowadzącego szkołę.

Zgłoszenia zbiorcze JST wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca 2023 r.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji (dane kontaktowe jak wyżej).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij