Wyszukaj
17 856 44 82

Deklaracja dostępności

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej amz.rzeszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-05.
Data aktualizacji oświadczenia: 2022-01-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie załączniki są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie załączniki do pobrania posiadają informację o rozmiarze pliku,
 • nie wszystkie zdjęcia mają opisy alternatywne.

Powyższe problemy redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować. Multimedia opublikowane na stronie przed 23 września 2020 r. są wyłączone z ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Jacek Bigus, adres e-mail: podkarpackiszs@wp.pl lub numer telefonu: 17 856 44 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Biura Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego mieści się w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.
 2. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Wyspiańskiego ok. 200m od budynku Biura.
 3. Przed budynkiem Biura znajduje się bezpłatny parking.
 4. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do głównego wejścia do budynku prowadzi kilka schodów. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma podjazdu. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do Biura korzystając z pomocy pracowników Biura. Szerokość drzwi wejściowych przy wejściu dla osób poruszających się na wózkach ma mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła przy pomocy pracownika Biura.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij